De vaderrol in een eenoudergezin

Gepubliceerd op 11 februari 2021 om 21:12

Leestijd: 4 minuten

 

“Mama, je bent de beste papa van de hele wereld!”  

Eén van mijn zoontjes (3 jaar)

 

“Ohhh wat schattig!” waren de meeste reacties toen ik dit deelde. Uiteraard was ik blij met het compliment, maar toch wist ik niet of ik er nou blij of verdrietig om moest zijn. Mijn kleine manneke wist niet precies wat een vader was.


De rol van de vader

De vader hoort een onmiskenbare rol in het gezin te hebben. Zijn functie zit zelfs in het Hebreeuwse woord vader verstopt. Abba is de Aramese vorm voor het Hebreeuwse woord Ab (vader). Het Hebreeuwse woord Ab bestaat uit twee letters. De aleph en de bet.

א Aleph = de sterke leider

ב Bet = huis

vaderrol gezin | boek de extra mijl voor alleenstaande christelijke gezinnen

In het Hebreeuws betekent het woord vader dus letterlijk: de sterke leider van het huis.

De Bijbel (Ef. 5:23) zegt dat de vader het hoofd van het gezin is zoals Christus de hoofd van de gemeente is. Helaas is dit in veel gezinnen niet zo. Niet alleen bij eenoudergezinnen mist deze rol vaak, maar ook bij intacte gezinnen is de vader niet altijd het functionerend hoofd van het gezin. Een gezin is een dynamisch iets. Mensen spelen op elkaar in en beïnvloeden elkaar. Het kan zijn dat een gezin in een negatief spiraal beland is en rollen door elkaar heen lopen en verward zijn. Bij een eenoudergezin ontbreekt een rol en probeert de alleenstaande ouder beide rollen te vervullen en alle ballen hoog te houden.


Wat hoort het hoofd van het gezin te doen?

 • Lief hebben. Een man wordt opgeroepen in de bijbel om van zijn vrouw te houden.
 • Geestelijk zijn gezin vormen en Gods woord doorgeven.
 • Leiding geven aan. Richting en sturing geven waar het gezin heen gaat.
 • Samenwerken in partnerschap met zijn vrouw.
 • Bidden en zegenen.
 • Gezinsleden beschermen (fysiek, emotioneel en geestelijk).
 • Kinderen opvoeden en een voorbeeld voor hen zijn.
 • Het gezin prioriteren en voor stabiliteit zorgen.
 • Financieel voorzien.
 • Tijd doorbrengen.

Een vader zet een standaard neer voor zijn eigen kinderen. Voor zijn zoon hoe hij later een sterke man en leider van zijn eigen huis kan worden en zichzelf zal profileren in de maatschappij. Voor zijn dochter wat voor man zij later zal zoeken en mee trouwen.

Jongens met een afwezige vader hebben een grotere kans op deliquent gedrag. Meisjes die een afwezige vader hebben zijn gemiddeld eerder seksueel actief en hebben een grotere kans op een tienerzwangerschap. Daarom is het belangrijk om hierbij stil te staan.


De vaderrol opvangen in een eenoudergezin

Bij afwezigheid of als bepaalde taken van de man niet vervuld worden dan neemt de vrouw dit vaak over. In veel gezinnen bepalen de vrouwen het geestelijk klimaat in huis terwijl zij graag zouden willen dat hun man het geestelijk leiderschap op zich zou nemen. Bij een eenoudergezin heeft een alleenstaande moeder niet veel keuze. Zij moet zelf het heft in handen nemen. Een geruststelling is dat als alleenstaande ouder je niet beide rollen kunt vervullen, hoe hard je ook probeert. Dit betekent helaas wel dat een kind dagelijks iets mist in zijn leven. Probeer voor jezelf op een rijtje te krijgen welke taken je een prioriteit vindt. Alles opvangen in je eentje lukt niet 100%.

Voor vaders in een eenoudergezin kan het ook zwaar zijn om geestelijk leiderschap uit te oefenen als hij druk is met alle ballen hoog houden in zijn eentje. Als je puur aan het overleven bent, emotioneel veel te verwerken hebt of het gewoon erg druk hebt met een baan, huishouden en opvoeden in je eentje kan de geestelijke vorming van je kind erbij inschieten.

Bid voor je kind

God kan genezing brengen! Ook kan hij jou wijsheid en kracht geven in het vormgeven van je gezin en hoe je deze taken kan vervullen. God kan aanvullen wat er mist in je gezin.

Een voorbeeld voor je kind

Het kan zijn dat je als alleenstaande vader de tijd, energie en puf niet voor hebt gehad om tijd te investeren in de geestelijke vorming van je kind. Toch wil ik je uitdagen om te kijken of je hier in kan investeren. Tijd hoeft niet altijd vrijgemaakt te worden, maar bestaande activiteiten kunnen aangepast worden. Het zijn niet altijd extra activiteiten die je kind vormen, maar juist het voorbeeld dat je bent. Je kind leert door observeren. Je bent altijd een voorbeeld. Door gedrag aan te passen of juist dingen te laten kan je kind ontzettend veel leren. De volgende voorbeelden kosten niet per se extra tijd:

 • Je kan christelijke spelletjes doen, christelijke (teken)films kijken of bijbelverhalen voorlezen in plaats van andere spelletjes te doen, films te kijken en verhalen te lezen met je kind.
 • Tijdens het avondeten of naar school brengen kan je onderwerpen bespreken en je kind vragen stellen.
 • ’s Avonds als je kind naar bed gaat kan je vragen of hij een gebedspunt en dankpunt heeft.
 • Aanbiddingsmuziek kan gedurende de dag aanstaan.
 • Een voorbeeld zijn in hoe je met anderen omgaat, je teleurstellingen en emoties verwerkt en zelf aan je relatie met God werkt.

Juist in een relatie met God kan je kind zijn identiteit, bestemming en genezing vinden.

Als er sprake is van een afwezige vader is er misschien een man in je omgeving die een voorbeeld voor je kind kan zijn? Een opa, oom, goede vriend of buddy kan een mannelijk voorbeeldrol voor je kind vervullen. Deze persoon zou je specifiek kunnen vragen om te investeren in het leven van je kind.

Reflectievragen

 • Welke taken worden nu niet vervuld nu ik als ouder er alleen voor sta?
 • Zijn er dingen die minder belangrijk zijn en ik eventueel kan minderen of laten vallen?
 • Ben ik als vader de geestelijk leider van mijn gezin?
 • Besteed ik de tijd aan de geestelijke vorming van mijn kinderen die ik zou willen?
 • Mist mijn kind een vaderrol? Hoe kan ik deze opvangen of hulp bij vragen?

Over rollen en seksespecifieke behoeften van je kind kan je meer lezen in mijn boek De extra mijl en het interview op groot nieuws radio terug beluisteren.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.